تور آبشار اسکلیم

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۲۵ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی جاده ۱ از ۵ (برای ماشین شخصی)
_______________________________
شروع قیمت از ۶۸۰.۰۰۰ تومان