تورهای طبیعت گردی یک روزه

تور جنگل هزار رنگ ارفع

>> تاریخ اجرای تور: ۱۲ آبـان ماه

>> سفریک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۸ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی برنامه ۳ از ۵
_______________________________
شروع قیمت از ۲۰۰ هزار تومان

تور ابوزیدآباد

>> تاریخ اجرای تور: ۱۹ آبـان ماه

>> سفر یک روزه
>> وسیله نقلیه عمومی
>> صبحانه سلف سرویس و کلیه ورودیه ها
>> درجه سختی ۱ از ۵
_______________________________
شروع قیمت از ۷۶۰ هزار تومان

تور آبشار اسکلیم

>> تاریخ اجرای تور: به زودی اعلام میشود

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۲۵ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی جاده ۱ از ۵ (برای ماشین شخصی)
_______________________________
شروع قیمت از --- تومان