تورهای طبیعت گردی چند روزه

تور طبس تا کال جنی

تاریخ : ۲۲ - ۱۹ بهمن

>> سفر سه و م نیم روزه
>> وسیله نقلیه : عمومی
>> مقدار پیمایش : ۳ کیلومتر رفت و برگشت
>> پذیرایی : ۳ صبحانه ، ۳ وعده ناهار
>> محل اقامت: اقامتگاه بوم گردی
_______________________________
شروع قیمت از ۴.۸۷۰ هزار تومان

تور گیلان گردی

تاریخ : ۲۹-۲۸ دی

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه : شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش : ۱ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی جاده : ۱ از ۵ (برای ماشین شخصی)
>> پذیرایی : ۱ صبحانه ، ۱ وعده شام
>> محل اقامت: اقامتگاه بوم گردی
_______________________________
شروع قیمت از ۸۸۵ هزار تومان

تور ویژه شب یلدا

تاریخ : به زودی اعلام میشود

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه : شخصی
>> مقدار پیمایش : ۱ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی جاده : ۱ از ۵ (برای ماشین شخصی)
>> پذیرایی : ۱ صبحانه سلف، ۱ وعده شام سلف، پذیرایی ویژه یلدا
>> محل اقامت: کمپ کویری
_______________________________
شروع قیمت از --- هزار تومان

تور کویر ابوزیدآباد (سافاری)

تاریخ : به زودی اعلام میشود

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه : شخصی
>> مقدار پیمایش : ۱ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی جاده : ۲ از ۵ (برای ماشین شخصی)
>> پذیرایی : ۱ صبحانه، ۱ شام
>> محل اقامت: اقامتگاه بومگردی
_______________________________
شروع قیمت از --- هزار تومان

تور کمپینگ جزیره هرمز

تاریخ : به زودی اعلام میشودر

>> سفر پنج و نیم روزه
>> وسیله نقلیه : قطار- کشتی - محلی
>> مقدار پیمایش : ۲ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی : ۱ از ۵
>> پذیرایی : ۳ وعده ناهار
>> محل اقامت: خانه محلی و کمپ
_______________________________
شروع قیمت از --- هزار تومان

تور کویر مرنجاب (سافاری کمپینگ)

تاریخ به زودی اعلام میگردد

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه : شخصی
>> مقدار پیمایش : ۱ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی جاده : ۳ از ۵ (برای ماشین شخصی)
>> پذیرایی : ۱ صبحانه، ۱ شام
>> محل اقامت: کمپ کویری
_______________________________
شروع قیمت از ۵۸۵ هزار تومان

تور خوانسارگردی

تاریخ : به زودی اعلام میگردد

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه : شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش : ۱ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی جاده : ۱ از ۵ (برای ماشین شخصی)
>> پذیرایی : ۱ صبحانه،
>> محل اقامت: خانه محلی
_______________________________
شروع قیمت از ۸۶۰ هزار تومان

تور ییلاقات پونل

تاریخ : به زودی اعلام میشود

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه : شخصی
>> مقدار پیمایش : ۳ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی جاده : ۱ از ۵ (برای ماشین شخصی)
>> پذیرایی : ۱ صبحانه، ۱ میان وعده، ۱ شام
>> محل اقامت: خانه محلی
_______________________________
شروع قیمت از --- تومان

تور کمپینگ چنگلیز

تاریخ : به زودی اعلام میشود

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه : شخصی
>> مقدار پیمایش : ۳ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی جاده : ۱ از ۵ (برای ماشین شخصی)
>> پذیرایی : ۱ صبحانه، ۱ شام
>> محل اقامت: کمپ جنگلی
_______________________________
شروع قیمت از --- تومان