قله گردونه

قله گردونه
ارتفاع (۴۳۶۰) متر
تخت سلیمان
۱۲-۱۳ مرداد ماه
۱۴۰۲
درجه سختی
۳.۶/۵

کلیات این برنامه

اطلاعات کلی این سفر:

زمان حرکت: ساعت ۴:۰۰


مدت برنامه: دو روزه


زمان برگشت: ساعت ۲۰:۰۰


 اقامت: ندارد


وسیله نقلیه: عمومی و شخصی


ظرفیت: ۲۵ نفر

استان مقصد: البرز – مازندران


نوع فعالیت: کوهپیمایی


درجه سختی: ۸ از ۱۰


مقدار پیمایش: ۱۷ کیلومتر


وضعیت اجرای برنامه: در حال ثبت نام


حد نصاب: ۱۶ نفر

خدمات

  • مجوز 
  • بیمه ویژه کوهنوردی
  • مربی و راهنمای کوهستان
  • وسیله نقلیه عمومی
  • آموزش

خارج از خدمات

مواردی که شامل خدمات باشگاه نیست و به عهده مسافر است.

  • وعده های غذایی
  • در صورت نیاز هزینه قاطر

اقامت و پذیرایی

لوازم مورد نیاز این سفر

کوله ۴۰ – ۵۰ لیتری  * کفش کوهنوردی ، یک جفت باتوم ، گرتکس یا بادگیر، کت پلار یا پر سبک، لباس مناسب فصل، عینک آفتابی، کلاه آفتابی،بیس کامل، هدلایت، چادر دوپوش، کیسه خواب، کلاه پلار، دستمال سر، آب حداقل ۲ لیتر، نوشیدن گرم، صبحانه سبک، ناهار سبک، تنقلات

جاذبه های برنامه


هزینه برنامه

اولویت با وسیله نقلیه عمومی است

ظرفیت حد نصاب برای اجرای برنامه با وسیله نقلیه عمومی
۱۶ نفر است

هزینه برنامه برای اعضای باشگاه با وسیله نقلیه عمومی
۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
هزینه برنامه برای مهمان با وسیله نقلیه عمومی
۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

ظرفیت حد نصاب برای اجرای برنامه با وسیله نقلیه شخصی
۱۲ نفر است

هزینه برنامه برای اعضای باشگاه با وسیله نقلیه شخصی
۴۵۰.۰۰۰ تومان
هزینه برنامه برای مهمان با وسیله نقلیه شخصی
۳۷۰.۰۰۰ تومان