اعضا باشگاه

مهدی زنگنه
مهدی زنگنه
مدیر و موسس باشگاه
هاله جعفری
هاله جعفرپوری
مسئول کمیته بانوان
احمد عباسی فر
احمد عباسی فر
کارگروه انظباطی
علی رضا طیبی
علی رضا طیبی
روابط عمومی
روح اله نریمانی
روح اله نریمانی
مسئول آموزش
فاطمه دهقان
فاطمه دهقان
مدرس و مربی غارپیمایی و کار آموزی غارنوردی
آقای آرش رضازاده
آرش رضا زاده
مدرس و مربی
WhatsApp Image 2022-05-29 at 11.44
بهاره قاسمی
دبیر انظباطی
مهدی سهیل فرید
مشاور باشگاه
سمانه رحمت زاده
مسئول همگانی
سودابه کردی
دبیر همگانی
شیرین طیبی
مسئول سنگ نوردی