مراحل عضویت باشگاه کوهنوردی سیمرغ البرز

عضویت باشگاه کوهنوردی سیمرغ البرز

خدمات باشگاه

نکات مهم:

شماره کارت جهت واریز شهریه باشگاه
۱۷۵۲ ۰۱۴۹ ۸۶۱۹ ۶۲۱۹
بانک سامان به نام مهدی زنگنه