ثبت نام و رزرو تور

خرید و رزرو برنامه های باشگاه سیمرغ البرز
جهت ثبت نام در برنامه های باشگاه سیمرغ البرز ابتدا فرم ثبت نام را پر کرده و ارسال بفرمایید
توجه داشته باشید برنامه های سیمرغ البرز کنسلی ندارد 
هزینه برنامه مورد نظر را به حساب بانکی زیر واریز نموده و عکس فیش واریزی رابه این شماره در تلگرام ارسال بفرمایید.
۵۰۵۴۱۶۱۰۱۶۱۲۱۵۷۰
بانک گردشگری به نام مهدی زنگنه
۰۹۱۲۳۶۰۲۶۲۴ مهدی زنگنه