خرید و رزرو برنامه های باشگاه سیمرغ البرز
جهت ثبت نام در برنامه های باشگاه سیمرغ البرز ابتدا فرم ثبت نام را پر کرده و ارسال بفرمایید
هزینه برنامه مورد نظر را به حساب بانکی زیر واریز نموده و عکس فیش واریزی رابه این شماره در تلگرام ارسال بفرمایید.

۰۹۱۲۳۶۰۲۶۲۴ مهدی زنگنه
شماره کارت
۵۰۵۴-۱۶۱۰-۰۶۵۹-۳۹۳۷
شماره شبا
IR 04-0640-1261-9933-0379-7790-01
به نام مهدی زنگنه