خرید و رزرو برنامه های باشگاه سیمرغ البرز
جهت ثبت نام در برنامه های باشگاه سیمرغ البرز ابتدا فرم ثبت نام را پر کرده و ارسال بفرمایید
توجه داشته باشید برنامه های سیمرغ البرز کنسلی ندارد 
هزینه برنامه مورد نظر را به حساب بانکی زیر واریز نموده و عکس فیش واریزی رابه این شماره در تلگرام ارسال بفرمایید.

۰۹۱۲۳۶۰۲۶۲۴ مهدی زنگنه
جهت واریز هزینه برنامه با این شماره تماس بگیرید.
۰۹۱۲۳۶۰۲۶۲۴
به نام مهدی زنگنه