صعود به قله قاش مستان

تاریخ: ۱۴-۱۲ مهر

>> سفر سه روزه
>> وسیله نقلیه عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۵ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی دشوار
_______________________________
شروع قیمت: از ۸۷۰.۰۰۰ تومان

صعود به قله شاهان

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی دشوار
_______________________________
شروع قیمت: از ۱.۵۶۰.۰۰۰ تومان

صعود به قله بلقیس

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> سفر دو نیم روزه
>> وسیله نقلیه شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی متوسط
_______________________________
شروع قیمت از ۴۵۰.۰۰۰ تومان