صعود های طرح سیمرغ

صعود به قله های دومیر

تاریخ: ۱۴ اردیبهشت

>> سفر یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه متوسط
_______________________________
شروع قیمت: از ۳۷۰ هزار تومان

صعود به قله های کوبری و یخچال

تاریخ: ۲۶ آبـان

>> سفر یک روزه
>> وسیله نقلیه شخصی و عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۲ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه متوسط
_______________________________
شروع قیمت: از --- هزار تومان

صعود به قله قاش مستان

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> سفر سه روزه
>> وسیله نقلیه عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۵ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی دشوار
_______________________________
شروع قیمت: از --- تومان

صعود به قله شاهان

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> سفر دو روزه
>> وسیله نقلیه عمومی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی دشوار
_______________________________
شروع قیمت: از --- تومان

صعود به قله بلقیس

تاریخ: به زودی اعلام میشود

>> سفر دو نیم روزه
>> وسیله نقلیه شخصی
>> مقدار پیمایش ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
>> درجه سختی متوسط
_______________________________
شروع قیمت از --- تومان