صعود به قله کندوان بزرگ
ارتفاع ۳۴۵۰ متر
۲۱ بهمن ماه
۱۴۰۱
درجه سختی (کوهنوردی)
۲.۷/۵

کلیات این برنامه

اطلاعات کلی این سفر:

زمان حرکت: ساعت ۴:۰۰ صبح

مدت برنامه: یک روزه

زمان برگشت: ساعت ۱۸:۰۰ (بستگی به ترافیک دارد)

اقامت: ندارد

وسیله نقلیه: شخصی و عمومی

استان مقصد: کرج – جاده چالوس

نوع فعالیت: کوهپیمای

درجه سختی: ۷ از ۱۰

مقدار پیمایش: ۱۰ کیلومتر

وضعیت اجرای برنامه: در حال ثبت نام

خدم