صعود به قله کاهار (کهار)
ارتفاع ۴۰۵۰ متر
۱۴ بهمن ماه
۱۴۰۱
درجه سختی (کوهنوردی)
۳.۵/۵

کلیات این برنامه

اطلاعات کلی این سفر:

زمان حرکت: ساعت ۳:۰۰ صبح

مدت برنامه: یک روزه

زمان برگشت: ساعت ۱۸:۰۰ (بستگی به ترافیک دارد)

اقامت: ندارد

وسیله نقلیه: شخصی و عمومی

استان مقصد: کرج – جاده چالوس

نوع فعالیت: کوهپیمای

درجه سختی: ۸ از ۱۰

مقدار پیمایش: ۱۴ کیلومتر

وضعیت اجرای برنامه: در حال ثبت نام

خدمات